Biuletyn Informacji Publicznej Kopalni Siarki "Machów" w Tarnobrzegu

Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana wg PKD 2007 pod numerem 43.12.Z. - przygotowanie terenu pod budowę.