Biuletyn Informacji Publicznej Kopalni Siarki "Machów" w Tarnobrzegu

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


W każdej sprawie związanej z przedmiotem działalności Spółki można kierować pisma na adres Spółki lub składać je osobiście w sekretariacie Spółki.

Załatwianie spraw odbywa się w trybie podejmowanych decyzji przez Likwidatora.